תקנון

תקנון שימוש באתר

 

1. ביצוע הזמנות באתר.

א. יש לפעול על פי הנחיות השימוש באתר.

ב. ניתן לבצע הזמנות כרטיסים בכל דרך הנוחה למשתמש, בין על ידי בחירת האמן, בחירת מקום המופע, בחירת תאריך ושעת המופע, בחירת מיקום גאוגרפי וכן בכל דרך נוחה אחרת הניתנת לשימוש באתר.

 

2. תנאים להזמנת השירותים באתר

א. משתמש מורשה אשר נרשם באתר רשאי לבקש הזמנות כרטיסים ממאגר המידע המצוי באתר וזאת בהתאם לתעריפים המפורסמים באתר ובהתאם לזמינות הכרטיסים.

ב. על אחריות המזמין להעביר את מלוא הפרטים הדרושים לשם טיפול בהזמנה, לרבות:

  1. פרטי מען
  2. פרטי כרטיס אשראי מפורט ותקין
  3. שם המזמין

ג. החברה אינה מחויבת לטפל בהזמנות אשר ימסרו עם פרטים שגויים ועל אחריות המזמין לוודא את תקינות הפרטים הנמסרים לחברה.

ד. בלחיצה על כפתור "בצע תשלום" מצהיר המשתמש כי הוא נותן את הסכמתו לקבלת דבר דואר אלקטרוני פרסומי מעת לעת, הן מטעם החברה והן מטעם הפקת האירוע אליו רכש את כרטיסיו. הסרה מרשימת התפוצה תיעשה על ידי לחיצה על כפתור ההסרה המצוי בגוף דבר הדואר, ע"י פניה טלפונית לטלפון שמספרו *6119 או באמצעות דוא"ל: [email protected].

 

3. אחריות

א. מובהר בזאת כי אחריות החברה למתן השירותים הינה אחריות מוגבלת: כל מוצר או שירות המוצע באמצעות שירות זה הינו מסופק "As is" ו "As Available" והשימוש במוצר המסופק על ידי החברה הינו באחריות המפרסם בלבד.

ב. הנך מתחייב לפצות את החברה, מפעילי האתר, עובדיה, סוכניה, נציגיה, ספקיה וכל ספקי תוכן צד שלישי מפני כל תביעה, הוצאה, נזק כולל עלויות עו"ד הנגרמים מהפרת הסכם זה וקשורים לחשבונך באתר על ידך או כל אדם אחר הניגש לשירות באמצעות חשבונך.

ג. השימוש באתר יהיה על אחריות המשתמש בלבד, ועל החברה, האתר ומפעיליו לא תחול כל אחריות בגין פגיעה מכל סוג שהוא העשויה להיגרם למשתמש בגין שימוש באתר.

ד. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים ע"מ לשמור ולשמר את החומר המועלה לאתר ע"י המשתמשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ"ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו\או מחיקתו.

ה. למרות האמור בסעיף ד' לעיל, ממליץ האתר על גיבוי החומר המועלה לאתר ושמירת העתק ממנו ע"י המשתמש/מנוי. במקרה בלתי סביר של פגיעה מכל סוג שהוא בחומר המועלה לאתר, לא תחול כל אחריות על האתר ומפעיליו, והמשתמשים לא יהיו זכאים לכל פיצוי בגין מידע שנפגע או שנמחקו מהאתר.

ו. החברה מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.


4. אספקת כרטיסים

א. כרטיסי ברקוד יימסרו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דרך האזור האישי באתר.

ב. בנוסף לכרטיס, חובה להביא ובמקרה הצורך להציג את כרטיס האשראי באמצעותו התבצעה הרכישה ותעודת הזהות של מזמין הכרטיסים.

למאחרים לא מובטחת כניסה ולא יוחזר הכסף.

ג. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי השימוש הנ"ל בכל רגע נתון וללא כל הודעה מוקדמת.

ד. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשס"א-1981, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשתם או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, במידה ובחרתם לבטל את ההזמנה אשר הועברה לחברה.

 

5. ביטול הזמנות

א. אם בוטל המופע – יושב מלוא התשלום כנגד השבת הכרטיסים המקוריים, במידה וסופקו למזמין השרות.

ב. הזיכוי ישלח רק לאותו מס' כרטיס האשראי באמצעותו ביצעו את ההזמנה.

ג. במקרה בו חל שינוי ביום המופע או מיקומו – למזמין הזכות לבטל את ההזמנה עד 7 ימים לפני מועד המופע ולקבל זיכוי מלא על החיוב שבוצע.

ד. בקשות לביטול עסקה ניתן יהיה לממש בטלפון *6119 או בדאר אלקטרוני:
info@ GoShow.co.il.

ה. ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימי עסקים ממועד ביצועה וזאת בתנאי שהביטול יעשה 7 ימי עסקים לפחות לפני מועד המופע ובכפוף ל-5% דמי ביטול.

ו.לא ניתן לבטל כלל כרטיסים שנרכשו בכרטיסי אשראי לחיוב מיידי (דיירקט).

 

6. אבטחת מידע

החברה מבצעת עסקאות באתר זה תוך שמירה על פרטיות מוחלטת וחשאית של הנתונים.

הנתונים המועלים לאתר על ידי הלקוחות משמשים את האתר לצורך מתן השירות בלבד.

 

נגישות

פרטי ההתקשרות עם ממונה הנגישות של האתר:
טלפון: *6119
צ׳אט באתר
דוא״ל: [email protected]
ימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00
יום ו׳ בין השעות 10:00-13:00