הסתיימה המכירה לאירוע זה
 
 
 

Event: Song of Peace

Location: ANU Museum of the Jewish People, Tel-Aviv

Date: 21/03/2023 שעה: 18:30

Event Type: SITTING

Song of Peace

ANU Museum of the Jewish People, Tel-Aviv 21/03/2023 Time 18:30

Event type

SITTING

Price

250 NIS

Ticket prices starts at

120 NIS

 
 

Song of Peace

On 21/3/2023 from 6:00 p.m. at Bet Atfutsot in Tel Aviv, the Shirat Chalom association invites you to an Inaugural Concert hosted by Paytan Moshe LOUK who will be accompanied by the Andalusalam orchestra.

Presentation of the collection donated in memory of Rabbi Charles Chalom Perez at the ANU Museum - Bet Atfutsot (diaspora museum) in collaboration with the University of Cambridge as part of the KHOYA -  Jewish Morocco Sound Archive,  and other academic and cultural institutions

Number of places limited. Collation  and parking provided.

Doors close at 7:30 p.m.

 
WAZE navigation

------------------------------------

 

Le 21/3/2023 à partir de 18:00 au Musée ANU - Bet Atfutsot a Tel Aviv l’association Shirat Chalom vous convie à un Concert Inaugural animé par le Paytan Moshé LOUK qui sera  accompagné par l’orchestre Andalusalam.

Présentation de la collection offerte à la Mémoire du Rabbin Charles Chalom Perez  au Bet Atfutsot (musée de la diaspora) en collaboration  avec l’université de Cambridge dans le cadre du projet KHOYA - Archives Sonores du Judaisme Marocain et d’autres institutions académiques et culturelles

Nombres de places limitées. Collation et parking offerts.
Fermeture des portes à 19:30.

WAZE navigation

Comments

 

** Soft drinks and light refreshments are included

** Cancellation policy up to 48 hours before the event involves a cost of 5% of the ticket price. Later cancellations will not be refound.

** ANU Museum of the Jewish People: Klausner St 15, Tel Aviv-Yafo

Contact Us

רכישה,כירטוס ותקלות באתר

GoShow LTD

Phone:

*6119

 

Fax:

03-6440730

 

Contact:

 
 
 
 

Accessibility

 
הגדרות נגישות לא הוגדרו לאירוע הזה.
 
 

Full Event List Raphael Perez

 

Comments

 
 
נגישות

פרטי ההתקשרות עם ממונה הנגישות של האתר:
טלפון: *6119
צ׳אט באתר
דוא״ל: [email protected]
ימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00
יום ו׳ בין השעות 10:00-13:00