בחירת מקומות

שישה עשר מיתרים וגוף אחד נפגשים - רננה רז