בחירת מקומות

חיים שפירא ויורם יובל - הטוב, הרע וטבע האדם (סדרת הרצאות)